L I G H T - N O W

Trwa ładowanie. Proszę czekać...

Dotacje

Czy wiesz że możesz uzyskać dodatkowe fundusze, oraz ulgi?

Program „Mój Prąd”

Co możesz zyskać?

Program Mój prąd powstał po to, by na terenie całej Polski wspierać rozwój energii odnawialnej. Chodzi głównie o mikroinstalacje fotowoltaiczne, na które decyduje się coraz więcej gospodarstw domowych, aby zapewnić sobie tani dostęp do energii elektrycznej. Dofinansowanie może wynieść do 50% kosztów kwalifikowanych.

W przypadku dofinansowania na instalację fotowoltaiczną nieposiadającą elementów takich jak pompa ciepła, kocioł elektryczny czy bufory ciepła kwota ta wynosi nie więcej niż 4 tysiące złotych. Jeśli jednak planowana jest instalacja zawierająca przynajmniej jedno z wymienionych urządzeń, kwota ta może wzrosnąć do 5 tysięcy złotych.

Jeśli instalacja będzie wyposażona w magazyn energii elektrycznej o minimalnej pojemności 2 kWh, można ubiegać się o dofinansowanie w kwocie nawet 7,5 tysiąca złotych. Kwota dofinansowania zawsze jest zwolniona z podatku PIT.

Kto może skorzystać z programu Mój prąd?

Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby. Jednym z warunków jest podpisanie kompleksowej umowy regulującej kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii wytworzonej w instalacji fotowoltaicznej. Istotne jest rozliczanie się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Składanie wniosku o dofinansowanie nie jest skomplikowane, lecz trzeba dysponować szeregiem dokumentów. Istotne jest to, aby przygotować je wyłącznie w formie elektronicznej. Wnioski składane stacjonarnie będą automatycznie odrzucane.

Jeśli chodzi o konkretne dokumenty, osoba składająca wniosek powinna posiadać:

  • Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o przyłączenie mikroinstalacji lub zaświadczenie potwierdzające rozliczanie się na zasadach net-billingu (albo inne dokumenty potwierdzające nowy system rozliczeń);
  • Faktury lub paragony za dostawę i montaż instalacji oraz, jeśli takowe są, dodatkowych jej elementów;
  • Potwierdzenie dokonania płatności za wszystkie elementy instalacji;
  • Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej z datą przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej (koniecznie z numerem Punktu Poboru Mocy);
  • Protokół odbioru prac.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć na stronie https://mojprad.gov.pl/zloz-wniosek. Na końcu strony znajduje się kolejny odnośnik: https://gwd.nfosigw.gov.pl/, który prowadzi do właściwego panelu. Logujemy się tam za pomocą konta założonego za pośrednictwem Profilu Zaufanego.

Przed złożeniem wniosku warto zapoznać się z dokładną instrukcją, którą znajdą Państwo pod tym linkiem.

Ulga podatkowa – ulga termomodernizacyjna

Czym jest ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna dotycząca fotowoltaiki obowiązuje w Polsce od początku 2019 roku. Jest to wsparcie od strony państwa, zmniejszające koszty zakupu instalacji. Dzięki temu inwestorzy mają możliwość odliczenia w zeznaniu podatkowym kosztów związanych z termomodernizacją budynków posiadanych na własność. Maksymalna kwota, od której odliczana jest ulga to 53.000 zł. Ma to na celu zachęcenia obywateli do inwestowania w odnawialne źródła energii. Zmniejszenie start energii w lokalnych sieci energetycznych wpływa bowiem na poprawę jakości powietrza, jednocześnie niesie za sobą niemałe korzyści dla gospodarstw domowych i nie tylko.

Czym jest ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna dla rolników

Ulga dla rolnika inwestującego w panele fotowoltaiczne przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na: odliczeniu ¼ kwoty instalacji fotowoltaicznej od należnego podatku rolnego – 25% ulgi od nakładów inwestycyjnych udokumentowanych rachunkami. Kwota ulgi inwestycyjnej, która nie została wykorzystana przez podatnika przechodzi na jego następców i może zostać rozliczona w ciągu 15 lat od zakończenia inwestycji.

Jednym z warunków uzyskania ulgi inwestycyjnej jest konieczność poniesienia pełnych kosztów zakupu i instalacji. Oznacza to, że rolnik, chcący skorzystać z ulgi podatkowej na zakup instalacji PV, nie będzie mógł jednocześnie być beneficjentem innych programów rządowych tj. np. „Agroenergia” czy „Mój prąd”.

Kto może korzystać z ulgi?

Ulga termomodernizacyjna na fotowoltaikę dotyczy osób, które rozliczają dochody zgodnie ze skalą podatkową, stosujących jednolitą stawkę 19% lub opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, Jak również dla osób które rozliczają dochody według skali podatkowej 17% i 32% Ulga termomodernizacyjna dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych przez podatnika będącego właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego pod warunkiem, że przedsięwzięcie termomodernizacyjne w tym budynku zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Kompletny wykaz wydatków związanych z zakupem materiałów czy realizacją usług objętych ulgą termomodernizacyjną jest dostępny w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju. Należy pamiętać, że odliczeniu podlegają koszty wyłącznie do kwoty nie przekraczającej 53 000 zł.

Agroenergia

Dla kogo skierowany jest program?

Celem programu jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych.

Osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo. Osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z).

Najważniejsze warunki dofinansowania:

  • Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
  • Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji po zakończonej inwestycji.
  • Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.
  • Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych.

Źródło: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/agroenergia/agroenergia-2020/

Program „Czyste powietrze”

Kiedy warto skorzystać z programu „Czyste powietrze”?

Program Czyste powietrze umożliwia uzyskanie dotacji na montaż i zakup mikroinstalacji domowej, jeżeli wniosek o dofinansowanie obejmuje również wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, którego wymagania techniczne zostały określone w programie.

Kiedy warto skorzystać z programu Czyste powietrze?

Główne założenia

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Więcej szczegółowych informacji oraz rodzajów wspieranych przedsięwzięć wraz z maksymalnymi kwotami dofinansowania można naleźć na stronie źródłowej: http://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/

Program „Energia plus”

Przedsiębiorco wesprzyj środowisko oraz swój portfel!

Program Energia Plus realizowany będzie w latach 2019-2025. Jest skierowany przede wszystkim na modernizację przedsiębiorstw. Z tego wynika, że beneficjenci to przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wykonujący działalność gospodarczą.

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych.
Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Dofinansowanie będzie udzielone w formie pożyczki lub dotacji, zgodnie z programem priorytetowym „Energia Plus”;
Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie źródłowej:
https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/energia-plus/nabor-ii-wnioskow-2020-2021/

Nie wiesz od czego zacząć? Pomożemy!

Różnorodne formy wsparcia finansowego oferowane w ramach ogólnokrajowych programów mogą znacząco zmniejszyć nasz wkład własny w instalację fotowoltaiczną. Jednak procedury składania wniosków i starania się o dotacje do fotowoltaiki mogą wydawać się czasochłonne i skomplikowane. Trzeba bowiem pamiętać, że niektóre programy inwestycyjne wymagają złożenia dokumentacji w konkretnym terminie, a instalacja musi spełniać określone warunki. Współpracując z nami otrzymujesz pełne wsparcie w wypełnianiu niezbędnych dokumentów. Dopilnujemy, aby wszystko przebiegało szybko i bezproblemowo. Nad wszystkim będzie czuwał Twój osobisty doradca.

Nie wiesz od czego zacząć? Pomożemy!
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Light Now
inż. Bartłomiej Skuza
ul.Stryjeńskiej 5/38
42-217 Częstochowa

NIP: 573-291-97-80
REGON: 386450729

ul. Michaela Faradaya 53
42-202 Częstochowa
Piętro 1 lokal 24

Biuro dostępne
od poniedziałku do piątku od 8 do 14
Prosimy jednak o wcześniejsze zapowiedzenie wizyty

tel./fax +48 796 966 093

Facebook
Twitter
Oferteo