Systemy Fotowoltaiczne
wiadomość email
Przejdź do treści

Czy wiesz że możesz uzyskać dodatkowe fundusze, oraz ulgi?

Program "Mój prąd" Ulga termomodernizacyjna Ulga dla rolników Agroenergia Program "Czyste powietrze" Program "Energia plus"

Program "Mój Prąd"

Co Zyskasz?

Program "Mój Prąd" powstał w celu wsparcia rozwoju energii odnawialnej, koncentrując się na mikroinstalacjach fotowoltaicznych (PV). Program zakłada bezzwrotne dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych w wysokości 5 000. W przypadku instalacji w wartości niższej niż 10 000 zł dofinansowanie obejmuje 50% kosztów kwalifikowanych. Kwota dofinansowania jest zwolniona z podatku PIT.

Kto może skorzystać z programu Mój prąd?

Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną wyłącznie na własne potrzeby. Dofinansowaniem objęte są wyłącznie instalacje o mocy od 2 do 10 kWp, które nie stanowią rozbudowy (wzrostu mocy) istniejącej już instalacji.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wniosek o dofinansowanie z programu "Mój Prąd" można złożyć dopiero po przyłączeniu licznika dwukierunkowego i podpisaniu odpowiedniej umowy z dystrybutorem energii OSD (Operatorem Sieci Dystrybucyjnej lub zakładem energetycznym). Do wniosku należy również dołączyć dokumenty związane z zakupem i montażem instalacji, oraz instalacji licznika.

Ulga podatkowa - ulga termomodernizacyjna

Czym jest ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna dotycząca fotowoltaiki obowiązuje w Polsce od początku 2019 roku. Jest to wsparcie od strony państwa, zmniejszające koszty zakupu instalacji. Dzięki temu inwestorzy mają możliwość odliczenia w zeznaniu podatkowym kosztów związanych z termomodernizacją budynków posiadanych na własność. Maksymalna kwota, od której odliczana jest ulga to 53.000 zł. Ma to na celu zachęcenia obywateli do inwestowania w odnawialne źródła energii. Zmniejszenie start energii w lokalnych sieci energetycznych wpływa bowiem na poprawę jakości powietrza, jednocześnie niesie za sobą niemałe korzyści dla gospodarstw domowych i nie tylko.
Świnka skarbonka

Ulga termomodernizacyjna dla rolników.

Ulga dla rolnika inwestującego w panele fotowoltaiczne przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na: odliczeniu ¼ kwoty instalacji fotowoltaicznej od należnego podatku rolnego - 25% ulgi od nakładów inwestycyjnych udokumentowanych rachunkami. Kwota ulgi inwestycyjnej, która nie została wykorzystana przez podatnika przechodzi na jego następców i może zostać rozliczona w ciągu 15 lat od zakończenia inwestycji.
 
Jednym z warunków uzyskania ulgi inwestycyjnej jest konieczność poniesienia pełnych kosztów zakupu i instalacji. Oznacza to, że rolnik, chcący skorzystać z ulgi podatkowej na zakup instalacji PV, nie będzie mógł jednocześnie być beneficjentem innych programów rządowych tj. np. „Agroenergia” czy „Mój prąd”.

Kto może korzystać z ulgi?

Ulga termomodernizacyjna na fotowoltaikę dotyczy osób, które rozliczają dochody zgodnie ze skalą podatkową, stosujących jednolitą stawkę 19% lub opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, Jak również dla osób które rozliczają dochody według skali podatkowej 17% i 32% Ulga termomodernizacyjna dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych przez podatnika będącego właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego pod warunkiem, że przedsięwzięcie termomodernizacyjne w tym budynku zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Kompletny wykaz wydatków związanych z zakupem materiałów czy realizacją usług objętych ulgą termomodernizacyjną jest dostępny w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju. Należy pamiętać, że odliczeniu podlegają koszty wyłącznie do kwoty nie przekraczającej 53 000 zł.

Agroenergia

Dla kogo skierowany jest program?

Celem programuj jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych.

Osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo.
Osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z).

Najważniejsze warunki dofinansowania:

  • Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
  • Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji po zakończonej inwestycji.
  • Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.
  • Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych.
Źródło:http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/agroenergia/agroenergia-2020/

Program "Czyste powietrze"

Kiedy warto skorzystać z programu "Czyste powietrze"?

Program Czyste powietrze umożliwia uzyskanie dotacji na montaż i zakup mikroinstalacji domowej, jeżeli wniosek o dofinansowanie obejmuje również wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, którego wymagania techniczne zostały określone w programie.
czyste powietrze

Główne założenia

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.
Więcej szczegółowych informacji oraz rodzajów wspieranych przedsięwzięć wraz z maksymalnymi kwotami dofinansowania można naleźć na stronie źródłowej: http://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/

Program "Energia plus"

Przedsiębiorco wesprzyj środowisko oraz swój portfel!
Program Energia Plus realizowany będzie w latach 2019-2025. Jest skierowany przede wszystkim na modernizację przedsiębiorstw. Z tego wynika, że beneficjenci to przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wykonujący działalność gospodarczą.
 
Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych.
Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.
 
Dofinansowanie będzie udzielone w formie pożyczki lub dotacji, zgodnie z programem priorytetowym „Energia Plus”;
Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie źródłowej:
https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/energia-plus/nabor-ii-wnioskow-2020-2021/
Nie wiesz od czego zacząć? Pomożemy!Różnorodne formy wsparcia finansowego oferowane w ramach ogólnokrajowych programów mogą znacząco zmniejszyć nasz wkład własny w instalację fotowoltaiczną. Jednak procedury składania wniosków i starania się o dotacje do fotowoltaiki mogą wydawać się czasochłonne i skomplikowane. Trzeba bowiem pamiętać, że niektóre programy inwestycyjne wymagają złożenia dokumentacji w konkretnym terminie, a instalacja musi spełniać określone warunki. Współpracując z nami otrzymujesz pełne wsparcie w wypełnianiu niezbędnych dokumentów. Dopilnujemy, aby wszystko przebiegało szybko i bezproblemowo. Nad wszystkim będzie czuwał Twój osobisty doradca.  
formalności
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Oferta dla domu
ofetra dla firm
Oferta dla rolników
Kalkulator mocy
Szczegółowa wycena
Wróć do spisu treści